Bilbord przy Galerii Ostrovia

Bilbord ustawiony przy trasie Ostrów - Kalisz - 500 metrów od granicy miasta Ostrowa. Doskonale widoczny dla wjeżdżających do Ostrowa. Bezpośrednie sąsiedztwo Galerii Ostrovia. Bardzo długi 'najazd' z obydwu stron. Intensywny ruch kołowy.