Technologia wykonania podstawy pylonu reklamowego

Przystępując do realizacji zlecenia należy wziąć pod uwagę technologię montażu zamówionej reklamy do podłoża.


W przypadku pylonów najczęstszym sposobem montażu jest wykonanie wykopu właściwych rozmiarów do wymiaru reklamy i zabetonowanie co daje solidny fundament pod konstrukcję.

Powyższe prace wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną uwzględniając podłoże na którym ma być zamontowana reklama.

Po wykopaniu fundamentu w wykopie umieszczana jest rama i zalewana betonem. Celem zwiększenia wytrzymałości wylewka betonowa zagęszczana jest buławą wibracyjną co znacznie podnosi jej parametry wytrzymałościowe.

Poniżej zdjęcia z wykonanych prac budowlanych:

Jeżeli warunki tego wymagają - fundament zalewamy - poniżej poziomu gruntu, tak aby możliwe było ułożenie darniny po związaniu wylewki betonowej.

Niekiedy totemy są montowane w miejscach gdzie podłoże jest już utwardzone - kostka brukowa, wylewka betonowa, asfalt.
W poniższej realizacji rama pylonu jest mocowana do zabetonowanego zbrojenia zakończonego szpilkami montażowymi.

Po wykonaniu fundamentu i zabetonowaniu następuje zabudowa pylonu lub ustawienie ramy i zamocowanie konstrukcji do szpilek.


Każdą zabudowę wykonujemy z dużym naciskiem na estetykę stosując czasami obsypkę z kamienia dekoracyjnego.